CJENOVNIK

OPREMA PERIOD CIJENA
Komplet OPREMA (Skije, Pancerice, Stapovi) 1 DAN 20 KM
Komplet OPREMA (Skije, Pancerice, Stapovi) 4+ DANA 15 KM
Skije + stapovi za odrasle 1 DAN 13 KM
Pancerice za odrasle (Cipele za odrasle) 1 DAN 7 KM
Stapovi 1 DAN 3 KM
DJECIJA OPREMA PERIOD CIJENA
Komplet OPREMA 1 DAN 12 KM
Komplet OPREMA 4+ DANA 10 KM
Komplet OPREMA 1 DAN 9 KM
Komplet OPREMA 1 DAN 5 KM
SNOWBOARD OPREMA PERIOD CIJENA
Komplet snowboard OPREMA 1 DAN 20 KM
Komplet snowboard OPREMA 4+ DANA 15 KM
Snowboard Daska 1 DAN 13 KM
Snowboard Cipele 1 DAN 7 KM
SNOWBOARD OPREMA ZA DJECU PERIOD CIJENA
Komplet snowboard OPREMA 1 DAN 12 KM
Komplet snowboard OPREMA 4+ DANA 10 KM
Snowboard Daska 1 DAN 9 KM
Snowboard Cipele 1 DAN 5 KM
DODATNA OPREMA PERIOD CIJENA
Kaciga 1 DAN 4 KM
Brile 1 DAN 3 KM
Sanke 1 DAN 7 KM
Motorne sanke 30 MIN 60 KM